Spracovanie údajov

Spracovanie údajov a ich naplnenie do informačného systému špecializovanou firmou je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako vlastnými pracovníkmi.

Spracovanie textových a grafických údajov

Spracovanie vektorových máp

  • digitalizácia rastových (papierových, skenovaných) podkladov a máp
  • konverzie údajov z rôznych formátov
  • topologické kontroly

Spracovanie textových (popisných) údajov

  • vloženie atribútov grafických objektov
  • spracovanie a údržba čísleníkov
  • hromadné úpravy údajov v databáze
  • importy popisných údajov z iných systémov

Prepojenie objektov v mapách s textovými údajmi

  • automatické prepojenie na základe identifikátorov
  • ručné prepojenie na základe predlohy a vlastností objektov