KOKEŠ

Program určený pre geodetov na výpočty, spracovanie vektorových máp a geometrických plánov.

Aplikácia GPL na tvorbu geometrických plánov.

Aplikácia Pozemky na tvorbu vektorových máp katastra.

Terra

Program na budovanie informačných systémov o území

Terra

Moderný sofvér na tvorbu geografických informačných systémov (GIS) so širokou škálou využitia. Správa nehnuteľností, majetku, pasporty komunikácií , zelene, mobiliára. Digitálne technické mapy, územný plán. Správa cintorínov. Evidencia geometrických plánov. Modulárne, bezpečné a spoľahlivé riešenie. Široké možnosti škálovania od jedného používateľa desktopovej verzie až po stovky používateľov v sieti.

AGRIS

Súbor modulov na evidenciu pozemkov, tvorbu a správu nájomných zmlúv.

Evidencia pozemkov a spracovanie nájomných zmlúv na podklade údajov katastra nehnuteľností v súlade s Vyhláškou č. 249/2008 Z.z..

GeoLand

Nový program na analýzu vlastníctva a evidenciu geometrických plánov.

Určené pre geodetické firmy, developerov, realitné kancelárie.

Vyhľadanie vlastníkov v území určenom geometrickým plánom, parcelami, plochou a pod.

Vynikajúci nástroj pri výkupoch, dočasných i trvalých záberoch (napr. pre NDS, SSC, ŽSR).

LandPRO

Program na spracovanie projektov pozemkových úprav.

Spracované podľa platných predpisov.

Prepojenie s údajmi katastra, zobrazenie vektorových i rastrových máp.

Možnosť projektovania parciel nového stavu.

Široké možnosti výberov v písomnej i grafickej časti. Zostavy podľa MN.

WinROEP

Program na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov.

Tvorba výstupov podľa platného Metodického návodu.

Prepojenie písomnej a grafickej časti, editácie, hromadné úlohy.

MapView - bezplatný (free) prehliadač máp

Program na prehliadanie máp katastra, ortofoto a iných máp pre Windows XP, Vista, W7.

Vhodné aj pre 64 bitové systémy Vista a Windows 7 !