Geografické informačné systémy

Informačné systémy o území umožňujú prepojenie popisných informácií objektov s grafickou reprezentáciou v mape.

Využitie:

 • Správa nehnuteľností
 • Výpočet a kontrola dane z nehnuteľnosti
 • Evidencia a správa nehnuteľného majetku
 • Správa komunikácií, dopravného značenia, zelene, budov
 • Evidencia predmetov v mape
  1. Odpadové nádoby
  2. Reklamné pútače
  3. Hydranty
  4. Pamiatky
 • Záujmové body
  1. Banky a bankomaty
  2. Čerpacie stanice
  3. Pošty
  4. Hotely, reštaurácie,...

Terra

Komplexné riešenie pre desktop, intranet či internet

Terra

Vysoká kvalita programu založeného na najnovších technológiách. Spoľahlivosť práce v lokálnej sieti. Možnosť zdieľania grafických i popisných údajov. Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.

Webový systém Terra umožňuje prezeranie popisných a mapových údajov v prostredí webového prehliadača. Nie je potrebná žiadna inštalácia na počítač klienta. Jednoduché používateľské rozhranie. Rýchla komunikácia po sieti (tenký klient). Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.