CGS spol. s r. o.

Spoločnosť poskytujúca softvér a služby pri budovaní geografických informačných systémov.

  • Softvérová tvorba, používateľské prispôsobenie aplikácie
  • Analýzy, návrhy riešenia
  • Spracovanie údajov
  • Implementácia, školenia používateľov, semináre
Obrázok budovy CGS