Služby

Popis.

  • Spracovanie geodetických údajov.
  • Školenie grafického systému KOKEŠ.
  • Servisné služby užívateľom grafického systému KOKEŠ.
  • Kontrola VGI geometrických plánov
  • Konzultačné služby pre riešenie akútnych problémov.