Pripravované akcie:

27. stretnutie užívateľov - PRAHA 2021

Hotel Olšanka

spoločností

GEPRO, spol. s r.o. a ATLAS, spol. s r.o.


  1. O produktoch a službách spoločností GEPRO a ATLAS
  2. Geografické informačné systémy pre mestá, obce a ďalších používateľov
  3. Systémy pre projektovanie a geodéziu
  4. Digitálny model terénu, priestorové modelovanie, vizualizácia a systém ATLAS
  5. Informačný blok zástupcov akademickej i komerčnej sféry
  6. Skúsenosti používateľov
  7. Stretnutie používateľov s vývojármi

  • Miesto: online ?
  • Dátum: október 2021